Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Псевдокаліергон трирядний Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske (Calliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Kindb.)

Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske (Calliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Kindb.)

Таксономічна належність: Родина Амблістегієві — Amblystegiaceae.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Гляціальний релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. і Центральна Європа, Азія (арктична частина, Сибір), Пн. та Центральна Америка. Зрідка на Українському Поліссі; відоме одне місцезнаходження на Опіллі: с. Гряда Нестеровського р-ну Львівської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Лв.

 

Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske (Calliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Kindb.)Чисельність та структура популяцій: Невеликими куртинами серед брієвих мохів; часто в синузії зі Scorpidium scorpioides. Вид зник у лісопарковій зоні м. Києва (болото Рибне озеро).

Причини зміни чисельності: Зміна клімату та осушення боліт.

Умови місцезростання: На обводнених евтрофних, особливо карбонатних болотах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Рослини середнього розміру, утворюють нещільні жовто-зелені чи темнокоричневі дернинки. Стебла прямі, прості або слабо розгалужені, черепитчасто облиснені. Листки широкояйцеподібні, з клобукоподібною верхівкою, плоскі та цілокраї. Клітини лінійні, в кутках листків потовщені. Дводомний. Вегетативне розмноження за допомогою ламких столоноподібних гілочок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Шацькому НПП, Черемському ПЗ (Волинська обл.) та Рівненському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; Вірченко, 2006; Григора, 1958.