Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Некера мензіса Neckera menziesii Drumm. (Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere)

Neckera menziesii Drumm. (Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere) Таксономічна належність: Родина Некерові — Neckeraceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Раритетний середземноморський вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна та Пд. Європа, Кавказ, Пд.-Зх. Азія (Туреччина), Пн. Африка, Пн. Америка (Каліфорнія). Знайдено в Гірському Криму: масив Карабі-яйла, печера Бузлук; Кримський природний заповідник, Пд. берег (г. Аю-Даг). Адм. регіони: Кр.

 

Neckera menziesii Drumm. (Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere)Чисельність та структура популяцій: Трапляється окремими невеликими дернинками.

Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.

Умови місцезростання: Затінені вапнякові скелі.

Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки зелені або темно-зелені, слабкоблискучі. Вторинні стебла до 10–15 см завдовжки, перисторозгалужені, з численними парафіліями. Листки симетричні, язикоподібні, на верхівці заокруглені або тупозагострені, глибоко поперечнохвилясті, від середини до верхівки тонкозубчасті. Жилка проста або вгорі нерівно-вилчаста. Коробочка занурена в перихецій або трохи виступає з нього. Дводомна рослина. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ та ландшафтному заказнику «Аю-Даг». Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Основні джерела інформації Абрамова, 1965; Сапегин, 1910; ЧКУ, 1996; Steere, 1967.