Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Фісиденс джерельний Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud. (Octodiceras fontanum (Bach.Pyl.) Lindb.)

Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud. (Octodiceras fontanum (Bach.Pyl.) Lindb.) Таксономічна належність: Родина Фісидентові — Fissidentaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Субсередземноморський вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна і Пд. Європа, Пн. Африка (Алжир, Марокко), Пн. та Центральна Америка. Знайдено на Житомирському Поліссі поблизу м. Житомира (с. Тригір’я, Нова Рудня) і в окол. с. Устинівки Олевського р-ну. Адм. регіон: Жт.

 

Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud. (Octodiceras fontanum (Bach.Pyl.) Lindb.)Чисельність та структура популяцій: Росте окремими нечисленними стеблами поряд з іншими водними мохами. Популяція виду в околицях Житомира вже, ймовірно, знищена.

Причини зміни чисельності: Знищення і трансформація природних екотопів.

Умови місцезростання: На підводному камінні у р. Тетерів та Перзі (притока р. Уборть).

Загальна біоморфологічна характеристика: Темно-зелені мохи, прикріплені до підводного каміння. Стебла до 5 см завдовжки, розгалужені, зрідка облиснені. Листки лінійноланцетні, цілокраї, необлямовані. Придаток листків у 2–3 рази довший за піхвову частину. Однодомний. Спорогони в Україні не зареєстровані.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1987; Вірченко, 2006; Лазаренко, 1936.