Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Осока дводомна Carex dioica L. (Vignea dioica (L.) Rchb.)

Carex dioica L. (Vignea dioica (L.) Rchb.)

Таксономічна належність: Родина Осокові (Смикавцеві) — Cyperaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський вид, поширений у Пн. та Середній Європі та Сибіру. В Україні зростає в Поліссі (переважно Зх. та Малому), на Поділлі, у Придніпровському Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Тр, Вн, Чк.

 

Carex dioica L. (Vignea dioica (L.) Rchb.)Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисельні, спостерігається зменшення їх кількості. Вид виступає як асектатор, зростає окремими невеликими куртинами.

Причини зміни чисельності: Осушення та освоєння боліт. Зменшення обводнення та пов’язане з ним збільшення заліснення, зменшення освітлення.

Умови місцезростання: Обводнені кислі (рН 4–5) мезотрофні або олігомезотрофні мохові, переважно сфагнові, рідше осоково-гіпнові, відкриті або рідколісні болота (кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae). Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дводомна багаторічна трав’яна кореневищна рослина 10–40 см заввишки, з поодинокими одностатевими колосками. Листки щетиноподібні, гладенькі. Чоловічі колоски довгасті або лінійноциліндричні з іржавими покривними лусками, жіночі — довгасто-яйцеподібні, 0,6– 1,5 см завдовжки, густі, покривні луски яйцеподібні, темно-бурі, з широким білоплівчастим краєм, коротші за мішечки. Мішечки бурі або іржасті, з численними жилками, 2,5–3,5 мм завдовжки, звужені в короткий, косо зрізаний носик. Цвіте у квітні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно виявити і взяти під охорону всі місцезростання виду на Лівобережному Поліссі та Придніпров’ї. Охороняють у Рівненському та Черемському ПЗ, Шацькому НПП, ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення «Романівське болото» (Київська обл.). Більшість місцезростань у Придніпров’ї, Малому Поліссі та на Поділлі втрачені. Заборонено порушення умов зростання гідрологічного режиму.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Торфоформуюче, ґрунтозахисне.

Джерело: Основні джерела інформації Андрієнко, Прядко, 1980; Байрак, Стецюк, 2005; Балашев, Андриенко, Кузьмичев, Григора, 1982; Брадіс, Андрієнко, 1973; Крись, Вайнагій, 1988; Орлов, 2005; Фіторізноманіття Українського По- лісся та його охорона, 2006