Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Костриця крейдова Festuca cretacea T.Pop. et Proskor. (F. rubra L. var. cretacea Lavrenko)

Festuca cretacea T.Pop. et Proskor. (F. rubra L. var. cretacea Lavrenko)

Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Ендемік пд.-сх. Європи.

Ареал виду та його поширення в Україні: Басейн р. Дон. В Україні — у басейні р. Сіверський Донець. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Festuca cretacea T.Pop. et Proskor. (F. rubra L. var. cretacea Lavrenko)

Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції малочисельні, повночленні, але займають, здебільшого, дуже малі площі. Насіннєве поновлення відбувається незадовільно через вплив ерозійних процесів, переважає вегетативне розмноження.

Причини зміни чисельності: Стенотопність і пов’язана з нею чутливість до різних форм антропогенного впливу, а також безпосереднє руйнування екотопів, надмірний випас, видобування вапняків і крейди.

Умови місцезростання: Спорадично трапляється у складі карбонатно-степових угруповань союзу Centaureо carbonati-Koelerion talievii, де інколи може бути домінантом. Менші популяції формуються на крейдяних відслоненнях у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea. Ксерофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічний нещільнодернинний кореневищний злак 30–50 см заввишки. Листки сизі, прямі або дугоподібно вигнені, щетиноподібні, жорсткі, 0,6–1 мм діаметром, на генеративних пагонах майже плоскі 2–3 мм завширшки; язичок 0,2–0,3 мм, війчасто опушений по краю; піхви інтенсивно опушені. Волоть 6–13 см завдовжки, колоски 8,6–10 мм; нижня квіткова луска 5–6 мм завдовжки, безоста або з остеподібним загостренням до 0,5 мм, іноді до 1,5 мм, по краю та зверху шорстка або коротко опушена. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення «Крейдова флора») та Луганському ПЗ (відділення «Стрільцівський степ»), в НПП «Святі гори», пам’ятках природи «Маяцька дача», «Мар’їна гора» (Донецька обл.). Заборонено порушення умов зростання, терасування схилів, лісрозведення, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, ґрунтозахисне, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Злаки СССР, 1976; Злаки Украины, 1977; Флора европейской части СССР; ЧКУ, 1996; Markgraf-Dannenberg, 1980.