Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Зозульки серценосні (пальчатокорінник серценосний) Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó (Orchis cordigera Fries)

 

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó (Orchis cordigera Fries)

Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Orchidaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Гірський карпатсько-балкансько-альпійський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавський п-ів, Середня Європа. В Україні трапляється в Прикарпатті, Карпатах (Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó (Orchis cordigera Fries)

Чисельність та структура популяцій: Популяцій небагато, досить ізольовані, чисельні (до 2–3 тис. особин), часто з порушеною структурою.

Причини зміни чисельності: Ізоляція популяцій зумовлена природними та антропогенними причинами (випасання худоби, викошування, осушення боліт, у високогір’ї — вирубування сосни гірської).

Умови місцезростання: У лісовому та субальпійському поясах, зрідка — на високогірських торфовищах, серед злаково-осокових угруповань на гірських луках, галявинах, болотах, біля джерел, на болотних слабкокислих або слабколужних ґрунтах в угрупованнях союзів Molinion і Calthion (кл. Molinio-Arrhenathertea), Caricion nigrae (кл. Scheichzerio–Caricetea nigrae), асоціацій Caricetum rostratаe, Caricetum vesicariae (кл. Phragmiti-Magnocaricetea), а також кл. Nardo–Callunetea, Oxycocco-Sphagnetea. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 10–25 см заввишки. Бульби глибоко 2–4-роздільні, з витонченими кінчиками. Стебло порожнисте. Листки чергові, широколанцетні, плямисті. Суцвіття колосоподібне, нещільне, небагатоквіткове. Прицвітки лінійно-ланцетні, плямисті. Квітки пурпурові, губа серцеподібна, цілісна або трохи трилопатева, по краю дрібнозубчаста. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, Карпатському НПП. Обмеження випасання худоби в місцях поширення виду, контроль за станом популяцій. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Рекомендується ввести рослину в культуру. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин, порушення умов місцезростань, випас, осушення боліт, вирубування лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.

Джерело: Основні джерела інформації Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Крічфалушій, Будніков, Малиновський та ін., 2002; Мигаль, 1999; Собко, 1989; Стойко, Милкина, Ященко, Кагало,