Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Астрагал одеський Astragalus odessanus Besser (A. cornutus auct. non Pall.)

Astragalus odessanus Besser (A. cornutus auct. non Pall.)

Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Причорноморський ендемічний вид з фрагментованим ареалом, який скорочується.

Ареал виду та його поширення в Україні: Північне Причорномор’я. Правобережний степ (у межах підзони типчаково-ковилових степів та пд. частини типчаково-ковиловорізнотравних степів), зх. частина Лівобережного Злакового степу. Адм. регіони: Кд, Дн, Од, Мк, Хс, Зп.

 

Astragalus odessanus Besser (A. cornutus auct. non Pall.)

Чисельність та структура популяцій: Популяції займають незначні площі та характеризуються низькими показниками чисельності. Щільність 1–7 особин на 10 м2. Часто відсутні особини ранніх фаз онтогенетичного розвитку, у вікових спектрах домінують генеративні рослини. Особини в популяціях розміщені переважно дифузно, рідко утворюють невеликі скупчення.

Причини зміни чисельності: Фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, низька насіннєва продуктивність, слабка конкурентна спроможність виду, нездатність до вегетативного розмноження. Знищення екотопів в результаті розробок кар’єрів, випасання та рекреаційних навантажень.

Умови місцезростання: Відслонення вапняків, кристалічних порід, кам’янисто-щебенисті ґрунти, еродовані схили та осипища (у складі агломеративних угруповань і петрофітно-степових фітоценозів. Угруповання порядку Alysso-Sedetalia (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт. Петрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущ 40–100 см заввишки зі стрижневою кореневою системою. Стебла здерев’янілі на значній висоті, вкриті темнокоричневою корою, яка відшаровується. Річні пагони тонкі, опушені притиснутими двороздільними волосками. Листки непарнопірчасті, 3–7 см завдовжки, з 5–8 парами від довгасто-еліптичних до вузько лінійних листочків. Суцвіття головчаста густа багатоквіткова китиця 2–4 см завдовжки, чашечка трубчаста з лінійно–шилоподібними зубцями, густо опушена білими волосками з домішкою чорних, квітки червоно-фіолетові. Боби довгасті, притиснуто біловолосисті з домішкою дрібних чорних волосків. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території ПЗ «Єланецький Степ», низки ботанічних заказників та пам’яток природи. Необхідно розширити мережу заповідних об’єктів, вирощувати в ботанічних садах, здійснювати моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань (формування кар’єрів, терасування та заліснення схилів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Криворізькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтозахисне, медоносне, кормове.

Джерело: Основні джерела інформації. Воронова, 2005; Дубовик, Крицкая, 1977; Клоков, 1953; Крицкая, Новосад, 2001.