Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Астрагал цингера Astragalus zingeri Korsh.

Astragalus zingeri Korsh.

Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Основний ареал сконцентрований в басейні середньої Волги, на Донецькій височині. Диз'юнктивний ексклав у с. Новосвітловка Краснодонського р-ну Луганської обл. Адм. регіон: Лг.

 

Astragalus zingeri Korsh.Чисельність та структура популяцій: Структура популяцій не досліджувалась.

Причини зміни чисельності: Забудова території, розробки кар'єрів, випасання худоби.

Умови місцезростання: Сухі крейдяні відшарування, вапняки, схили ярів. Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Півкущик заввишки до 55 см заввишки з прямими або висхідними стеблами, знизу здерев’янілими, вкритими біловолосистим опушенням. Має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Річні стебла до 25 см завдовжки. Прилистки яйцеподібно-ланцетні. Листки (завдовжки 5–7 см) з 4–6 парами лінійноланцетних, іноді довгастих, майже голих листочків. Квітконоси разом з китицею значно довші за листки. Китиці вкорочені, майже головчасті, з 10–20 зближеними квітками. Приквітки втричі коротші за трубку чашечки; вкрита відстовбурченими біло-жовтими волосками, біля зубців з включенням чорних. Віночок білуватий з жовтуватим відтінком, прапорець майже однакової довжини з крилами, трохи виїмчастий. Біб довгастий (15–20 мм), біловолохатий. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Необхідно створити заказник, виявляти нові популяції та встановлювати в місцезнаходженнях виду охоронний режим, контролювати стан популяцій, вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Флора СССР, 1946; ЧКУ, 1996; Красная книга РСФСР (растения), 1988; Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Хорология флоры Украины, 1986; Chater, 1969; Korshinsky, 1890.