Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Еспарцет васильченка Onobrychis vassilczenkoi Grossh. (O. radiata auct. non (Desf.) M. Bieb.; Xanthobrychis vassilczenkoi (Grossh.) Galushko)

Onobrychis vassilczenkoi Grossh. (O. radiata auct. non (Desf.) M. Bieb.; Xanthobrychis vassilczenkoi (Grossh.) Galushko)

Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Причорноморсько-кавказький реліктовийвид давньосередземноморського походження, що знаходиться на пн.-зх. межі диз’юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Передкавказзя, пониззя Волги та Дону. В Україні в межах Сіверськодонецького округу. Адм. регіон: Лг.

 

Onobrychis vassilczenkoi Grossh. (O. radiata auct. non (Desf.) M. Bieb.; Xanthobrychis vassilczenkoi (Grossh.) Galushko)Чисельність та структура популяцій: Відомі дві популяції (Луганська обл., Лисичанський р-н, окол. с. Мирна Долина та Новопсковський р-н, окол. с. Новорозсош). Популяції представлені поодинокими екземплярами, рідше невеликими групами особин.

Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: випасання худоби, витоптування.

Умови місцезростання: Крейдяні відслонення (угруповання кл. Helianthemo-Thymetea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30–70 см заввишки, з товстим стрижневим коренем та розвиненим каудексом. Стебла розгалужені, відстовбурченоволосисті. Листки непарноперисті, з 13–19 еліптичних або овальних листочків, які на верхівці закінчуються коротким вістрячком; листочки зісподу густоволосисті, зверху голі. Суцвіття багатоквіткова китиця, яка вдвоє довша від листків (при плодах ще більш подовжені, до 40 см завдовжки). Віночок брудно-блідорожево-жовтуватий з темними жилками, 15–20 мм завдовжки. Біб 14–17 см завдовжки, з добре розвиненим, вкритим шипиками гребенем, стиглий розсіяно-волосистий. Цвіте у травні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП (під назвою Onobrychis radiata M.Bieb. s. l.). Рекомендується виділити заповідні території у місцях зростання виду та контролювати стан популяцій. Заборонено випалювання, витоптування, збирання рослин (гербаризація), порушення місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Кормове, ґрунтотвірне, декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Голицын, Данилов, 1960; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської об- ласті, 2003; Собко, 2005; ЧКУ, 1996.