Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Береза низька Betula humilis Schrank (B. fruticosa Pall., B. myrsinoides Tausch, B. rossica Minjaev, Chamaebetula humilis (Schrank) Opiz)

Betula humilis Schrank (B. fruticosa Pall., B. myrsinoides Tausch, B. rossica Minjaev, Chamaebetula humilis (Schrank) Opiz)

Таксономічна належність: Родина Березові — Betulaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Реліктовий (гляціальний) вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євросибірський вид, поширений від Центральної Європи до Сх. Сибіру та Пн. Монголії. В Європі трапляється переважно на рівнині (Росія, Білорусь, Україна, Польща та Німеччина), в передгір’ях Альп в Швейцарії, у Пд. Карпатах в Румунії. В Україні зростає на Поліссі, Розточчі, Волино-Подільській височині. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв.

 

Betula humilis Schrank (B. fruticosa Pall., B. myrsinoides Tausch, B. rossica Minjaev, Chamaebetula humilis (Schrank) Opiz)Чисельність та структура популяцій: Трапляється окремими ізольованими популяціями, які займають невелику площу, від кількох квадратних метрів до 50 га. На 10 м2 припадає в середньому 1–3 кущі.

Причини зміни чисельності: Різке порушення рівня ґрунтових вод у зв’язку з гідромеліоративними роботами, видобутком торфу.

Умови місцезростання: Евтрофні осоково-гіпнові та осокові болота, мезотрофні осоково-сфагнові, березово-осоковосфагнові, вербово-осоково-сфагнові, сосновоосоково-журавлино-сфагнові, оліготрофні осоковосфагнові болота. Ґрунти кислі (рН 4,3–7), надмірно зволожені, часто торф’янисті. Елемент різних асоціацій, що відносяться до кл. ScheuchzerioCaricetea nigrae, Phragmiti-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea (порядок Molinietalia), рідше — Oxycocco-Sphagnetea (союз Sphagnion magellanici), Alnetea glutinosae (асоціація Salicetum pentandrio-cinereae).

Загальна біоморфологічна характеристика: Кущ 1–2,5 м заввишки, максимальна висота 3,8 м. Кора чорно-бура на старих гілках та червонувато-бура на молодих, вкритих смолистими бородавочками і рідкими короткими волосками. Листки 1–3 см завдовжки, серцеподібні або яйцеподібно-овальні, зубчасті. Квітки різностатеві, зібрані в сережки. Плід горішок до 2 мм завдовжки, з крильцями. Цвіте в травні, плодоносить у липні. Розмножується вегетативно (розростанням кущів) та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно взяти під охорону всі місцезнаходження виду поблизу пд. межі ареалу. Охороняється в ПЗ «Розточчя», «Черемський», Шацькому НПП, в заказниках «Нечемне», «Чахівський», «Любче», «Мішич», «Озерище» (Волинська обл.), «Бущанський» (Рівнененська обл.), «Романівське болото» (Київська обл.), «Замглай» (Чернігівська обл.), «Ретинський » (Сумська обл). Заборонено порушення умов місцезростання, знищення кущів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, в дендропарку Березнівського лісового коледжу в Рівненській області.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ценозоутворююче.

Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1982; Жижин, Кагало, 1989; Заказник «Любче», 2001; Івченко, 1983; Мельник, Савчук, 2004; Мельник, Савчук, Баточенко, 2001.