Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Гісоп крейдовий Hyssopus cretaceus Dubjan.

Hyssopus cretaceus Dubjan. 

Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae (Labiatae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Ендемічний вид на зх. межі поширення. Класичний елемент так званої «гісопової флори».

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. понтичний (донецько-донський) вид. В Україні поширений на Донецькому кряжі та в басейнах лівих приток р. Сіверський Донець. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Hyssopus cretaceus Dubjan.Чисельність та структура популяцій: Багаточисельні повночленні локальні популяції трапляються рідко, більшість характеризується тенденцією до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності: Порушення умов місцезростань внаслідок випасання худоби, видобування крейди, створення лісонасаджень на схилах.

Умови місцезростання: Відкриті крейдяні схили, переважно з пухким субстратом; домінант угруповань томілярної рослинності порядку Thymo cretaceiHyssopetalia cretacei (кл. Helianthemo-Thymetea). Нерідко трапляються чисті зарості, особливо на новоутворених відслоненнях. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 20–50 см заввишки. Стебло круглясте, густо опушене притиснутими донизу короткими волосками. Листки сидячі, вузьколінійні, плескаті, з незагорнутими краями, малопомітними жилками, сіруватозеленуваті, шершаві від негустого опушення з жорсткуватих коротких волосків. Суцвіття колосоподібні, однобічні, стиснуті, дихазії у мутовках з 3–6 квіток. Зубці чашечки тупуваті, втричі коротші за трубку. Віночок синій, рідко білий, зовні волосистий; середня частка нижньої губи віночка широковиїмчаста, з країв дрібнозазублена, бокові лопаті яйцеподібні. Плід горішкоподібний, з пучком коротких волосків на верхівці. Цвіте у травні–серпні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, в НПП «Святі Гори», заказнику місцевого значення «Красний» (Дворічанський р-н Харківської обл.). Виявлення та організація охорони популяцій з введенням абсолютно заповідного та заказного режимів, особливо у периферійній частині ареалу. Вирощування в ботанічних садах та введення до культури як ефіроолійної, фітомеліоративної, декоративної та медоносної рослини. Заборонено добування крейди, терасування та заліснення крейдових схилів, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Лікарське, ефіроолійне, медоносне, декоративне, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації. Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.