Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Шоломниця крейдова Scutellaria creticola Juz. (S. supina auct. non L.)

Scutellaria creticola Juz. (S. supina auct. non L.)

Таксономічна належність: Родина Губоцвіті — Lamiaceae.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Східнопонтичний (східнопричорноморський) ендемічний вид, споріднений з S. supina.

Ареал виду та його поширення в Україні: Вид поширений у бас. р. Дону. В Україні — у бас. Сіверського Дінця та його приток. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

 

Scutellaria creticola Juz. (S. supina auct. non L.)Чисельність та структура популяцій: Незначна кількість локалітетів. Зростає групами та поодинці, спостерігається тенденція до скорочення чисельності. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності: Рекреаційні навантаження, інтенсивне випасання худоби, заростання крейдяних відслонень, видобування крейди.

Умови місцезростання: Відкриті крейдяні відслонення. Зростає у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea та степових угруповань союзу Centaureo carbonati — Koelerion talievii, які формуються на виходах карбонатів. На р. Кринка — на пісках та сланцях. Ксерофіт. Облігатний карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Півкущик 15–45 см заввишки. Стебла до суцвіть опушені короткими, відігнутими вниз волосками. Стеблові листки черешкові, довгасто-яйцеподібні або видовжено трикутно-яйцеподібні до ланцетних, 1–5 см завдовжки, 3–18 мм завширшки, з обрубленою, рідше округлою основою і тупуватою, часто загостреною верхівкою, по краю нерівно зубчасто-пилчасті, нижні листки з довгими черешками, верхні — майже сидячі. Листки голі або майже голі, зелені з обох боків. Квітки сірчаножовті з синьофіолетовими боковими лопатями. Суцвіття спочатку головчасте, потім колосоподібне, вісь суцвіття густо опушена. Плоди яйцеподібнотригранні горішки, сіруваті від густого опушення. Цвіте у травні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням, рідше вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори». Необхідно додатково створити заказники в оселищах виду, контролювати стан популяцій. Заборонено видобування крейди, надмірний випас, порушення умов зростання, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна КНУ ім. Т. Шевченка.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Коротченко, 2001; Морозюк, 1971; ЧКУ, 1996; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора УРСР, 1960; Рідкіс- ні й зникаючі рослини Луганської області, 2003.