Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Росичка середня Drosera intermedia Hayne

Drosera intermedia Hayne

Таксономічна належність: Родина Росичкові — Droseraceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Комахоїдна рослина на пд.-сх. межі європейської частини ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Атлантичну, Центральну та Сх. Європу, Пн. Америку. В Україні трапляється переважно на Правобережному Поліссі, рідше — у Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Хм, Вн.

 

Drosera intermedia HayneЧисельність та структура популяцій: Популяції невеликі за розміром, місцями щільність висока, спостерігається зменшення їх кількості, особливо у Придніпров’ї.

Причини зміни чисельності: Осушення та освоєння боліт.

Умови місцезростання: Обводнені мезотрофні болота, переважно осоково-сфагнові, сосново-березово-сфагнові, що належать до кл. ScheuchzerioCaricetea nigrae.

Загальна біоморфологічна характеристика: Багаторічна рослина 5–12 см заввишки. Стебло при основі висхідне, коліноподібне. Листки клиноподібно-оберненояйцеподібні, зверху і по краях вкриті залозистими волосками, утворюють прикореневу розетку. Квітки білі, зібрані у суцвіття по 4–10. Плід — грушоподібна борозенчаста коробочка. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Слід виявити вцілілі місцезнаходження виду в Придніпров’ї та Лісостепу і встановити режим охорони. Охороняється в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, Шацькому НПП, в декількох заказниках та пам’ятках природи Правобережного Полісся. Заборонено збирання рослин, проведення меліоративних робіт, знищення біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Лікарське, торфоформуюче.

Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1977, 1982; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 2002; Каталог раритетного біоріз- номаніття заповідників і національних природних парків України, 2002; Орлов, 2005; ЧКУ, 1996.