Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Волошка донецька Centaurea donetzica Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. donetzica (Klokov) Dostál)

Centaurea donetzica Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. donetzica (Klokov) Dostál)

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Вузький ендемік у середній течії Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

 

Centaurea donetzica Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. donetzica (Klokov) Dostál)Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька місцезнаходжень. Вид представлений декількома малочисельними популяціями, що скорочуються. Ступінь природного поновлення незадовільний. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності: Природноісторична реліктовість, зривання на букети, надмірне рекреаційне навантаження, освоєння прируслових ділянок, будівництво.

Умови місцезростання: сухих, бідних умовах, на других піщаних терасах у складі угруповань кл. Festucetea vaginatae. Псамофіт. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина 30– 50 см заввишки. Стебло розгалужене, разом з листками павутинисте, вгорі по ребрах гострошорстке. Листки пірчасто-, нижні — двічіпірчасторозсічені, шорсткуваті, по краю гострошорсткі. Кошики поодинокі, листочки обгортки шкірясті, блідо-зелені або жовтуваті, придатки опуклі, при основі з червонувато-буруватою плямою, з прозорою облямівкою слюдяного відтінку. Квітки рожеві. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в НПП «Святі Гори». Необхідно виявити всі місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій, створити на окремих ділянках заказники місцевого значення. Потребує режимів заповідності та заказного. Рекомендується культивувати в ботанічних садах. Заборонено збирати рослини та порушувати місця зростання виду, зокрема, забудову прируслових ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізн. заповід. і наці- он. парків України, 2002; Кондратюк, Бурда, Остап- ко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Красная книга Ростовской области, 2004; О