Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Волошка первинногерберова Centaurea protogerberi Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klokov) Dostál)

Centaurea protogerberi Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klokov) Dostál)

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Вузький ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні: Лівий берег Сіверського Дінця (у Кремінському і Станичнолуганському р-х Луганської обл. України та в Ростовській обл. Росії). Адм. регіон: Лг.

 

Centaurea protogerberi Klokov (C. margaritacea Ten. subsp. protogerberi (Klokov) Dostál)Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька популяцій. Чисельність незначна. Середня щільність складає 8,5±0,9 особин на 1 м2. У віковому спектрі виду максимум припадає на генеративні особини. Ступінь природного поновлення незадовільний.

Причини зміни чисельності: Скорочення популяцій викликає забудова території, штучне залісення, зривання на букети.

Умови місцезростання: Сухі, бідні, відкриті піски. Псамофітні степи кл. Festucetea vaginatae. Мезоксерофіт. Псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина 35–50 см заввишки. Стебла прямостоячі, часто розгалужені майже від основи, разом з листками слабкопавутинисті, під кошиками гостро шорсткі. Листки пірчасто- або (нижні) двічіпірчасторозсічені. Кошики поодинокі, обгортка яйцеподібна або майже куляста, її листочки жовтуваті або блідо-зелені, придатки великі, опуклі, при основі тверді, жовтуваті, по краю тонкоплівчасті, прозорі, без темних плям при основі або з слабко виявленими плямами на придатках внутрішніх листочків. Квітки блідо-рожеві до майже білих або світло-кремових. Сім’янки чорнуваті або буруваті. Цвіте у липні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у «Станично-Луганському» відділенні Луганського ПЗ (частина нечисленної повночленної популяції). Потребує режимів абсолютної заповідності, або створення заказників. Рекомендується вирощувати у ботанічних садах з подальшою репатріацією. Заборонено збирати рослини та порушувати місця їх зростання (заліснення пісків, забудова території).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Бурда, Остапко, Ларин, 1995; ЧКУ, 1996; Флора УРСР, 1965; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Красная книга Рос- товской области, 2004; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна