Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Жовтозілля кримське Senecio tauricus Konechn.

Senecio tauricus Konechn. 

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Локальний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні: Головне пасмо Кримських гір (Нікітська та Бабуган яйли). Адм. регіон: Кр.

 

Senecio tauricus Konechn.Чисельність та структура популяцій: Описаний в 1994 р. вид, але його популяційні характеристики відсутні.

Причини зміни чисельності: Невідомі.

Умови місцезростання: Зростає поодинці в угрупованнях гірського лучностепового союзу Carici humilisAndrosacion (кл. Festuco-Brometea) та на кам’янистих схилах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–40 см заввишки, з висхідними пагонами. Листки пірчасторозсічені, коротко павутинисто опушені. Квітки лимонножовті, зібрані у великих, 3–4 см діаметром кошиках, які в кількості 4–15 формують щитоподібне суцвіття. Цвіте в червні– липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ. Заборонено збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Ена, 2001; Флора европейской части СССР, 1994.