Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Котячі лапки карпатські Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. 

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Ендемічний реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у високогір’ї Карпат на території Польщі, Словаччини, Румунії. В Україні — Свидовець та Мармарош. Адм. регіон: Зк.

 

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.Чисельність та структура популяцій: Популяції ізольовані гірськими долинами. Для усіх популяцій характерні неповночленні вікові спектри, без ювенільних та імматурних рослин. Чисельність у межах 5–10 рослин на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Обмеженість відповідних субстратів, випас худоби та інші прояви господарської діяльності людини.

Умови місцезростання: Альпійський пояс на висоті 1800– 2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на досить вологих, слабко задернованих ділянках з кислими ґрунтами, у тому числі на відслоненнях та осипищах, в асоціаціях Achilleo (schurii)-Dryadetum й Cystopteridetum fragilis (кл. Asplenietea trichomanes та Carici rupestris-Kobresietea bellardii). Психромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Пучкуватокореневий напівкущик з інтенсивно галузистими короткими висхідними кореневищами, здерев’янілими разом з нижньою частиною безрозеткових надземних пагонів 5–20 см заввишки. Більшість листків зосереджена при основі стебел, стеблові листки нечисленні. Прикореневі листки короткочерешкові, з суцільними лінійно-ланцетними білоповстисто опушеними збіжними пластинками 4–5 см х 4–8 мм. Кошики у верхівкових щиткоподібних суцвіттях нечисленні, іноді поодинокі, 5–10 мм у діаметрі, з буро-коричневими листочками обгортки й жовтувато-білою оцвітиною. Цвіте у червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмноження переважно вегетативне.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання та надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Зиман, 1997; Карпатські сторінки «Червоної книги України», 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Не- стерук, 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.