Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Юринея талієва Jurinea talievii Klokov (J. cretacea auct. non Bunge)

Jurinea talievii Klokov (J. cretacea auct. non Bunge) 

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).

Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.

Наукове значення: Ендемічний вид, дуже близький до J. cretacea Bunge.

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх.-причорноморський ендемік. В Україні — в басейні р. Сіверський Донець (по рр. Красна, Айдар, Деркул, Комишна). Адм. регіони: Дц, Лг.

 

Jurinea talievii Klokov (J. cretacea auct. non Bunge)Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, приурочені до виходів крейди, їх структура не досліджена.

Причини зміни чисельності: Природно-історична рідкісність, випас худоби, пожежі.

Умови місцезростання: Бідні, сухі крейдяні відшарування, кам’янисті схили. Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea. Петрофіт. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 20–95 см заввишки. Має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебла поодинокі, білуваті від повстисто-павутинистого опушення, звичайно розгалужені. Листки пірчасторозсічені, повстисто-павутинисті, зісподу білуваті, зверху сіруваті або зеленкуваті, стеблові листки сидячі, з розширеною основою, що збігає на стебло, утворюючи коротенькі вузькі крила. Сегменти листків з дуже загорнутими на нижній бік краями, по краю хвилясті. Кошики по (1)2–8 на стеблі, обгортка кошиків напівкуляста, білувата від густого повстистого опушення, листочки обгортки загострені, притиснуті, зовнішні та середні — з відігнутою назовні верхівкою. Квітки пурпурові або рожеві. Сім’янки чотиригранні, дрібногорбочкуваті, темно-бурі зі світлішими ребрами, чубок легко відпадає. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється рішенням Луганської обласної ради. Необхідно дослідження стану популяцій, виявлення усіх місцезнаходжень для створення об’єктів ПЗФ, введення у культуру. Заборонено порушення умов місцезростань виду, розробку кар’єрів, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Кондратюк, Тарабрин, Бакланов та ін., 1980; Маслова, Лесняк, Мельник, Перегрим, 2003; Остапко, 2001, 2005; Флора СССР, 1962; Флора УРСР, 1962.