Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Оставник одеський (гімноспермій одеський) Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (Leontice altaica Pall. var. odessana DC., L. odessana (DC.) Fisch.)

Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (Leontice altaica Pall. var. odessana DC., L. odessana (DC.) Fisch.) Таксономічна належність: Родина Барбарисові — Berberidaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Палеоендемік. Реліктовий вид з давньосередземними генезисними зв’язками.

Ареал виду та його поширення в Україні: Добруджа, Молдова, Причорномор’я. В Україні — Пн.-Зх. Причорномор’я. Адм. регіони: Од, Мк, Хс.

 

Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (Leontice altaica Pall. var. odessana DC., L. odessana (DC.) Fisch.)Чисельність та структура популяцій: Відомо близько 20 місць зростання. Популяції локальні, переважно з дифузною просторовою структурою. Щільність популяцій здебільшого висока (кілька десятків особин на 1 м2). За віковим спектром популяції нормального типу, повночленні. Віталітетний тип більшості популяцій рівноважний. Чисельність популяцій зменшується.

Причини зміни чисельності: Обмеженість і фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, невідповідність гірськолісової природи виду сучасним умовам степу, вузька екологічна пластичність, руйнування екотопів виду.

Умови місцезростання: Вапнякові, лесово-вапнякові й гранітні схили, яри та балки (у трав’яному ярусі степових, деревно-чагарникових угруповань, наскельних (кл. Rhamno-Prunetea та Urtico-Sambucetea) і байрачних лісів, де інколи виступає як співдомінант), фітоценози чагарникових степів (Caraganeta fruticis, Spireaeta crenatae), відкриті ділянки степових схилів (кл. Festuco-Brometea), суміжні з чагарниковими заростями, лісові галявини (кл. Trifolio-Geranietea). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–20 см заввишки. Бульбокореневище досягає 50 мм в діаметрі. Стебел кілька, простих, прямостоячих. Листок розетки (прикореневий) одиничний довгочерешковий, трійчасторозсічений на пальчасторозсічені довгасті сегменти другого порядку. Стебловий листок один, подібний до прикореневого, з двома прилистками, короткочерешковий. Квітки світложовті, зібрані у верхівкову китицю. Плід куляста коробочка. Цвіте в березні–квітні, плодоносить у квітні — на початку травня. Розмножується насінням та бульбокореневищами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняється в РЛП «Гранітно-степове Побужжя», та заказниках. Доцільно виявити всі існуючі популяції виду, здійснювати їх моніторинг, розширити мережу об’єктів ПЗФ. Заборонено збирання рослин, руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Одеського та Херсонського університетів.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Бойко, 1988; Бородина, 1965; Гусляков, Дятлов, Ру- жицкая, 1984; Крицкая, Новосад, 2001; Литвиненко, 1986; Мосякін, 1999; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996.