Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Плавун щитолистий Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze

Таксономічна належність: Родина Бобівникові — Menyanthaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійсько-давньосередземноморський вид, сучасний ареал якого пов’язаний з Середземномор’ям, з ексклавами в Ср., Атлантичній та Сх. Європі, на Кавказі, в Зх. та Сх. Сибіру, на пд. Далекого Сходу, пн. Ср. Азії, Ірані, Китаї, Японії. Занесено в Пн. Америку. В Україні трапляється в гирлових ділянках та плавнях в пониззі рр. Дунаю, Дніпра, Пд. Бугу, Дністра, в Закарпатті (заплавні водойми р. Латориця, окол. с. Малі Ратівці) на Житомирському та Чернігівському Поліссі, в Лісостепу (риборозвідні ставки у верхній та середній течії Пд. Бугу, заплавні водойми в середній течії Дніпра). Адм. регіони: Рв, Жт, Чн, См, Лв, Зк, Хм, Вн, Дн, Од, Мк, Хс, Зп.

 

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) KuntzeЧисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично. В окремих водоймах утворює численні щільні популяції, чому сприяє викошування повітряно-водної рослинності у риборозвідних ставках.

Причини зміни чисельності: Антропогенні: меліорація, забруднення, засолення водойм; природні: евтрофікація водойм.

Умови місцезростання: Евтрофні прісноводні замкнуті та слабкопроточні водойми, природні та штучні (риборозвідні ставки), з глинисто-мулистими алювіальними відкладами. Діагностичний вид союзу Nymphoidetum peltatae. При обсиханні екотопів входить до ценозів кл. ІsoëtoNanojuncetea. Гідрофіт, карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна водна рослина з повзучим кореневищем 60–120 см завдовжки. Листки довгочерешкові з округлосерцеподібними плаваючими листковими пластинками, 5–10 см у діаметрі. Квітки в зонтикоподібному пучку. Віночок 20–35 мм у діаметрі, яскраво-жовтий, з п’яти пелюсток, на 2/3 розсічений. Плід яйцеподібна коробочка; насінини плоскі, еліптичні, війчасті, переносяться водою. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у липні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Дунайському БЗ, кількох заказниках загальнодержавного значення. Потрібне культивування у водоймах ботанічних садів. Заборонено руйнування прибережних ділянок, штучне регулювання рівня води у водоймах, її забруднення та викошування травостою в місцезростаннях виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, водоохоронне, берегозахисне.

Джерело: Основні джерела інформації Балашов, 1969; Гейны, Дубына, 1993; Дубына, 1987; Дубына, Мороз, 1977; Клоков, Карпова, 1988; Комендар, Фодор, 1980; ЧКУ, 1996.