Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Хамедафна чашечкова (торфяниця чашечкова) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Andromeda calyculata L., Lyonia calyculata (L.) Rchb.)

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Andromeda calyculata L., Lyonia calyculata (L.) Rchb.)

Таксономічна належність: Родина Вересові — Ericaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний вид на пд. межі поширення, гляціальний (плейстоценовий) релікт з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивно поширений у бореальній частині Євразії до пд.-сх. Китаю та Пн. Японії. В Україні трапляється на Правобережному Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт.

 

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench (Andromeda calyculata L., Lyonia calyculata (L.) Rchb.)Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, найбільші площею 0,5–1 га, щільні.

Причини зміни чисельності: Осушення та освоєння боліт та прилеглих територій. Чутливість до екологічних змін на пд. межі поширення.

Умови місцезростання: Лісові та рідколісні, досить обводнені оліготрофні та мезотрофні болота з розрідженою сосною, іноді в угрупованнях з Ledum palustre (pH 4,5–5), де домінує або співдомінує в трав’яно-чагарничковому ярусі. Угруповання належать до асоціацій Sphagnetum magellanici (кл. Oxycocco-Sphagnetea) та Vaccinio uliginosi-Pinetum (кл. VaccinioPiceetea) і знаходяться на межі ареалу. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущик 15–60 см заввишки. Стебло прямостояче, розгалужене, молоді пагони вкриті лусочками. Листки ланцетні або видовжено-еліптичні, по краях дрібнозубчасті, зимують. Квітки зібрані в однобічну пазушну китицю, звисаючі на коротких ніжках, віночок білий. Плід — багатонасінна коробочка. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням і вегетативно (розростанням куртин).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно виявляти нові локалітети виду та взяти їх під охорону, а також здійснювати моніторинг наявних місцезнаходжень. Вид наводиться для території Рівненського ПЗ (Білоозерська ділянка), але ці дані останнім часом не підтверджені. Охороняється в заказниках загальнодержавного значення «Вутвицький» та «Сварицевицький». Заборонено збирання та заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, особливо проведення меліоративних робіт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтозахисне, торфоформуюче.

Джерело: Основні джерела інформації Андриенко, 1982; Андрієнко, Винаєв, 1978; ЧКУ, 1996.