Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Дзвінець крейдовий Rhinanthus cretaceus Vassilcz. (R. serotinus (Schönh.) Oborny subsp. cretaceus (Vassilcz.) Soó)

Rhinanthus cretaceus Vassilcz. (R. serotinus (Schönh.) Oborny subsp. cretaceus (Vassilcz.) Soó) Таксономічна належність: Родина Вовчкові — Orobanchaceae.

Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.

Наукове значення: Вузький ендемік, елемент так званої «гісопової флори», близько споріднений з R. serotinus.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середня течія р. Сіверського Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц.

 

Rhinanthus cretaceus Vassilcz. (R. serotinus (Schönh.) Oborny subsp. cretaceus (Vassilcz.) Soó)Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, ступінь їх природнього поновлення незадовільний. Популяція виду в пам’ятці природи «Мар’їна гора» повночленна, чисельністю 100 тисяч особин на площі 3 га.

Причини зміни чисельності: Природна рідкісність, порушення умов місцезростань виду внаслідок видобування крейди, лісорозведення на крейдяних відслоненнях, випасу худоби.

Умови місцезростання: На схилах крейдяних відслонень у складі угруповань кл. Helianthemo-Thymetea. Облігатний кретофіл, мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Однорічна напівпаразитна рослина 15–30 см заввишки. Стебло розгалужене (рідше рослина одностебельна), блідо-фіолетове, трохи опушене, бічні гілки спрямовані косо догори. Листки вузьколанцетні або лінійноланцетні, дрібнозарубчасті, у кількості 5–7 пар. Чашечка при плодах гола, по краю тонкошорстка. Віночок 18–20 мм завдовжки, жовтий. Коробочка 7–8 мм завдовжки. Насінина 2–2,5 мм у діаметрі. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку, охороняють за рішеннями Донецької та Луганської облаcних рад. Охороняють у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, в НПП «Святі Гори» та в пам’ятці природи «Мар’їна Гора». Потребує абсолютно заповідного та заказного режимів. Необхідно виявлення усіх місцезнаходжень виду та організація там природоохоронних територій. Заборонено розробку кар’єрів, терасування схилів, лісорозведення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Основні джерела інформації Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.