Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Повстянка дніпровська (цимбохазма дніпровська ) Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Cymbaria borysthenica Pall. ex Schlecht.)

Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Cymbaria borysthenica Pall. ex Schlecht.) Таксономічна належність: Родина Вовчкові — Orobanchaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Ендемік, що належить до монотипного роду.

Ареал виду та його поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я, басейн р. Дон. В Україні — між рр. Тилігул і Пд. Буг та Молочною. Адм. регіони: Кд, Дн, Дц, Мк, Хс, Зп, Кр.

 

Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Cymbaria borysthenica Pall. ex Schlecht.)Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, переважно з компактнодифузною або контагіозною структурою. Щільність популяцій до кількох десятків парціальних кущів на 1 м2. Віковий спектр неповночленний, відсутні особини насіннєвого походження. Самопідтримання популяцій відбувається завдяки вегетативному розмноженню. Життєвість більшості популяцій середнього і високого рівня.

Причини зміни чисельності: Біологічне старіння виду, послаблена здатність утворювати насіння. Знищення та порушення степових ділянок внаслідок розорювання, насадження лісу, надмірного випасання тощо.

Умови місцезростання: Кам’янисті, переважно вапнякові, та лесові відслонення, кам’янисто-щебенисті ґрунти та осипища, степові схили зі змитими ґрунтами. Трапляється у складі степових, петрофітностепових і петрофітних фітоценозів, часом утворює монодомінантні плями. Зростає в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Напівкущик 4–12 см заввишки. Корінь стрижневий, здерев’янілий, з довгими горизонтальними бічними коренями. Стебла численні, здерев’янілі, прямостоячі або відхилені, густо улиснені, як і листки сірувато-повстисті. Листки лінійно-ланцетні, загострені, спрямовані косо вгору. Квітки (2–4) розміщені біля основи стебла. Віночок 25–35 мм завдовжки, жовтий, зовні білувато-опушений. Плід коробочка. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у травні–липні. Розмножується вегетативним способом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включений до Європейського червоного списку. Охороняють у ряді заповідних об’єктів Миколаївської, Херсонської, Запорізької обл. Необхідно взяти на облік усі місцезнаходження виду, здійснювати моніторинг популяцій, розширити мережу заповідних територій, ширше вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, гербаризацію, руйнування місць зростання, залісненння, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Криворізькому ботанічному саду НАН України та ботсаду Херсонського державного університету.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації Бойко, 1988; Винтер, Казаков, Маценко, 1994; Дохман, 1930; Европейский красный список..., 1992; Клоков, Зоз, 1935; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996; Крицкая, Ново- сад, 2001; Кучеревський, 1986; Яценко, 1974.