Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Гвоздика гарна Dianthus speciosus Rchb. (D. superbus L. var. speciosus Rchb.; D. superbus L. subsp. speciosus (Rchb.) Simonk.; D. superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.)

Dianthus speciosus Rchb. (D. superbus L. var. speciosus Rchb.; D. superbus L. subsp. speciosus (Rchb.) Simonk.; D. superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.) 

Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Рідкісний центральноєвропейський гірський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Гори Середньої Європи (Зх. та Пд. Карпати, Альпи). В Україні зростає в субальпійській та верхній лісовій смугах Карпат (Чивчини), дуже рідко. Адм. регіон: Ів.

 

Dianthus speciosus Rchb. (D. superbus L. var. speciosus Rchb.; D. superbus L. subsp. speciosus (Rchb.) Simonk.; D. superbus L. subsp. alpestris Kablik ex Čelak.)Чисельність та структура популяцій: Більшість популяцій нечисельні, але повночленні і кількість особин в деяких популяціях може досягати 3–4 на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Висока стенотопність виду та заліснення екотопів.

Умови місцезростання: На кам’янистих, гумусних, вологих, нейтральних і помірнокислих ґрунтах. На г. Гнєтєса зростає на гірських луках, які сформувались на щебенистих малопотужних ґрунтах та на відшаруваннях вапнякових порід на крутих схилах пд. та пд.-сх. експозицій у субальпійському і верхньому лісовому поясах в угрупованнях асоціацій Caricetum paniculatae та Festucetum saxatilis (кл. Mulgedio-Aconitetea).

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина з прямостоячими плодущими стеблами (1–2), 30–60 см заввишки, численними неплідними гонами та прямим стрижневим коренем. Листки лінійні або лінійно-ланцетні, як і стебла сизуваті. Квітки великі, (1)2–6(8) на стеблині; пелюстки фіолетово-рожеві (інколи білуваті), при основі із зеленою плямою, глибоко торочкувато-багатороздільні. Плід — коробочка. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і партикуляцією каудекса.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вимагає запровадження регульованого заповідного режиму у місцях зростання виду, контролю за станом популяцій та культивування у ботанічних садах як рідкісної, високодекоративної рослини. Заборонено збирання, гербаризацію рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Флора УРСР, 1952 ; Федорончук, 1998; Екофлора України, 2002; Федорончук, Чорней, 2004; Чопик, 1976; Pawlowski, Walas, 1949; Zapałowicz, 191