Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Мінуарція гостропелюсткова Minuartia oxypetala (Woł.) Kulcz. (Alsine oxypetala Woł., Minuartia verna (L.) Hier subsp. oxypetala (Woł.) Halliday)

Minuartia oxypetala (Woł.) Kulcz. (Alsine oxypetala Woł., Minuartia verna (L.) Hier subsp. oxypetala (Woł.) Halliday)

Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вузьколокальний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні: Покутсько-Мармароські Карпати. В Україні зростає в Чивчинах. Адм. регіон: Ів.

 

Minuartia oxypetala (Woł.) Kulcz. (Alsine oxypetala Woł., Minuartia verna (L.) Hier subsp. oxypetala (Woł.) Halliday)Чисельність та структура популяцій: Представлені ізольовані локальні популяції (вершини гг. Будичевська, Чивчин, Чивчинаж, Попадя-Лустон, Гнєтєса, Фатія Банулуї) площею до кількох квадратних метрів і чисельністю не більше кількох десятків особин.

Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда.

Умови місцезростання: Відшарування карбонатних порід, вапнякові скелі і осипища в межах верхнього лісового (на межі із субальпійським) поясу. Вид приурочений до угруповань союзу Cystopteridion і, зокрема, ендемічної східнокарпатської асоціації Saxifragetum luteoviridis та рідкісної у Карпатах асоціації Festucetum saxatilis союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина із дуже розгалуженими, слабо здерев’янілими біля основи, залозисто опушеними стеблами, 5–12 см заввишки, що утворює дерники. Листки лінійно-щетиноподібні, з країв залозистовійчасті. Квіток на стеблині 1–5, чашолистки яйцеподібно-ланцетні, з трьома жилками; пелюстки коротші за чашолистки, загострені. Коробочка трохи довша за чашечку. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Конкретні заходи охорони не розроблялися. Потребує виділення заповідних ділянок у місцях зростання виду та контролю за станом популяцій. Заборонено збирання, заготівлю рослин, порушення умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2002; Pawłowski, 1939; Pawłowski, Walas, 1949; Zapałowicz, 1911.