Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Пустельниця головчаста Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl (Arenaria cephalotes M. Bieb.)

Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl (Arenaria cephalotes M. Bieb.)

Таксономічна належність: Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. Причорномор’я, Молдова. В Україні — пд. Зх. Лісостепу (р. Ягорлик, коси Одеської обл.), Правобережний Злаковий Степ (межиріччя Дністра та Інгульця). Адм. регіони: Од, Мк, Хс.

 

Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl (Arenaria cephalotes M. Bieb.)Чисельність та структура популяцій: Відомо 13 місць знаходження з незначною (частіше до 10 особин) чисельністю. Популяції локальні з дифузною, рідше компактно-дифузною просторовою структурою. Найбільша популяція площею понад 2000 м2 — на території ПЗ «Єланецький степ». Щільність популяції — 1–2 або 2–5 особин на 1 м2, середня чисельність 300–500 особин. Віковий спектр правосторонній з максимумом на зрілих генеративних особинах, повночленний. Спостерігається висока смертність догенеративних особин.

Причини зміни чисельності: Значна ізольованість популяцій, послаблена конкурентна спроможність сходів, біологічне старіння виду. Знищення екотопів виду під впливом господарської діяльності, надмірне випасання та рекреація.

Умови місцезростання: Сухі ділянки плакору з чорноземними ґрунтами, вапнякові кам’янисто-щебенисті, вапняково-лесові і лесові еродовані схили та осипища різного ступеню порушеності (кл. Festuceto-Brometea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна стрижнекоренева трав’яна рослина 25–50 см заввишки. Стебло просте, прямостояче, голе. Пагони (1–3) двох типів: численні розеткові вегетативні і напіврозеткові квітконосні. Прикореневі і стеблові листки вузьколінійні, 4–21 см завдовжки. Листки у верхній частині пагону поступово переходять в яйцеподібно-шилоподібні шкірясті блідоплівчасті з країв приквітки. Квітки білі, зібрані в густе напівкулясте суцвіття. Плід — круглястояйцеподібна коробочка. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням і поділом кореневища.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється в ПЗ «Єланецький степ», РЛП «Тилігульський лиман» (Одеська і Миколаївська обл.). Необхідна ревізія місць зростання, моніторинг популяцій, розширення мережі заповідних територій, введення в культуру. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтозахисне, декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації. Воронова, 2005; Екофлора України, 2002; Евро- пейский красный список животных и растений..., 1992; Крицкая, Новосад, 2001; Мосякін, 1999; Определитель высших растений Молдавской ССР, 1975; Флора УРСР, 1952; ЧКУ, 1996.