Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Жовтушник кринкський Erysimum krynkense Lavrenko

Erysimum krynkense Lavrenko 

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Cх.-причорноморський ендемік крейдяних відслонень.

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа (пд. частина). В Україні — Лівобережний злаково-лучний Степ у долині р. Кринки. Адм. регіон: Дц.

 

Erysimum krynkense LavrenkoЧисельність та структура популяцій: Єдина нечисленна популяція (відома лише з locus classicus: Донецька обл., Амвросіївський р-н, окол. с. Білоярівка), стан якої невідомий.

Причини зміни чисельності: Руйнування місць зростання внаслідок господарської діяльності; природні чинники: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, обумовлена низькою насіннєвою продуктивністю.

Умови місцезростання: Зростає на сухих еродованих крейдяних схилах, де трапляється у петрофітних або петрофітно-степових ценозах (угруповання кл. Sedo-Scleranthetea, HelianthemoThymetea). Ксерофіт. Облігатний кретофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозетковий монокарпік (дворічник) 0,4–0,8 мм заввишки. Стебло, просте або галузисте (вгорі), опушене двороздільним волосками. Листки від короткочерешкових (нижні) до сидячих (верхні), вузьколінійні, цілокраї, вкриті дво- або тричіроздільними волосками. Квітки жовті, зібрані у видовжену при плодах китицю. Плід — потовщений сплющено-чотирикутний розкривний стручок, 2–3 см завдовжки. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Необхідно запровадити моніторинг стану популяцій. Рекомендується культивувати вид у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин (гербаризацію), порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Зиман, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.