Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Катран великоквітковий Crambe grandiflora DC. (C. pinnatifida auct. non W.T.Aiton, p.p.)

Crambe grandiflora DC. (C. pinnatifida auct. non W.T.Aiton, p.p.) 

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний степовий ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Крим (Сх., Керченський п-ів), Кавказ (Передкавказзя). Адм. регіон: Кр.

 

Crambe grandiflora DC. (C. pinnatifida auct. non W.T.Aiton, p.p.)

Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні. Рослини трапляються поодинці або невеликими групами.

Причини зміни чисельності: Низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення, стенотопність. Руйнування екотопів унаслідок розорювання степів та степових схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей.

Умови місцезростання: Степи (угруповання кл. Festuco-Brometea), сухі кам’янисті схили, відшарування вапняків (порядок Alysso-Sedetalia). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозеткова трав’яна рослина 0,6–1 м заввишки. Стебло прямостояче, галузисте, голе, сизе. Листки великі, товсті, шкірясті, голі й лише по краю й знизу по жилках жорстко-війчасті; розеткові — в обрисі яйцеподібні, пірчасторозсічені або двічі пірчасторозсічені з довгастими крупно виїмчасто-зубчастими й гострими лопатями; стеблові (верхні) — довгасті, надрізанозубчасті до майже лінійних цілокраїх. Квітки зібрані у складне розлоге суцвіття (плейоботрій), що складається з видовжених простих китиць; пелюстки білі, 5,5–7 мм завдовжки. Плід двочленний нерозкривний стручечок; верхній членик у недозрілому стані на верхівці загострений, зрілий — круглий, 4-гранний, 8 (9)–11 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Зростає в Казантипському ПЗ. Рекомендується детально вивчити поширення виду у Сх. Криму та на Керченському п-ві, всебічно дослідити стан популяцій, розробити систему індивідуальних заходів щодо його охорони, культивувати у ботанічних садах, реінтродукувати у природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання й терасування степів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Вітамінне, декоративне, кормове, їстівне, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Определитель высших растений Крыма, 1972; Определи- тель высших растений Украины, 1987; Флора ев- ропейской части СССР, 1979; Халилов, 1991, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europa