Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Катран пірчастонадрізаний Crambe pinnatifida W.T.Aiton (C. maritima L. subsp. pinnatifida (W.T.Aiton) Schmalh., C. tataria Sebeόk var. pinnatifida (W.T.Aiton) O.E. Schulz)

Crambe pinnatifida W.T.Aiton (C. maritima L. subsp. pinnatifida (W.T.Aiton) Schmalh., C. tataria Sebeόk var. pinnatifida (W.T.Aiton) O.E. Schulz)

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Панонсько-західнопонтичний рідкісний степовий ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна (Угорщина), Сх. (Молдова, пд. України, Крим) Європа. В Україні — Зх. Лісостеп, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.

 

Crambe pinnatifida W.T.Aiton (C. maritima L. subsp. pinnatifida (W.T.Aiton) Schmalh., C. tataria Sebeόk var. pinnatifida (W.T.Aiton) O.E. Schulz)Чисельність та структура популяцій: Рослини трапляються невеликими групами або поодинці, чисельність та структура популяцій недостатньо вивчена.

Причини зміни чисельності: Антропогенні: розорювання степових схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей; природні: стенотопність та низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення.

Умови місцезростання: Сухі степи (кл. Festuco-Brometea), сухі схили, глинисті урвища (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозеткова трав’яна рослина 0,3–0,7 (1,5) м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, голе, сизе. Листки великі, голі, не м’ясисті; розеткові — довгочерешкові, від пірчастонадрізаних до пірчастороздільних з крупними (чергуються з дрібнішими) виїмчасто-крупнозубчастими довгастими лопатями; стеблові (верхні) — ланцетолопаткоподібні. Квітки зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій); пелюстки білі, 7–9 мм завдовжки. Плід нерозкривний двочленний стручечок; верхній членик круглястий, горбисто-зморшкуватий або майже гладенький з губчастою тканиною, 7–9 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Рекоменується дослідити стан популяцій, культивувати вид у ботанічних садах, реінтродукувати в природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання та терасування схилів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, їстівне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Джерело: Основні джерела інформації. Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Опреде- литель высших растений Крыма, 1972; Определи- тель высших растений Украины, 1987; Флора ев- ропейской части СССР, 1979; Халилов 1991, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Euro