Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Катран шершавий Crambe aspera M. Bieb. (C. buschii (O.E. Schulz) Grossh.)

Crambe aspera M. Bieb. (C. buschii (O.E. Schulz) Grossh.)

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Східноєвропейський понтичний степовий ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Європа (пд. частина). В Україні трапляється в лісостеповій та степовій зонах. Адм. регіони: Вн, Дн, Дц, Хр, Лг, Од, Хс, Кр.

 

Crambe aspera M. Bieb. (C. buschii (O.E. Schulz) Grossh.)Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні. Рослини зростають поодинці або невеликими групами. Структура популяцій невідома.

Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів внаслідок розорювання степів та схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей. Стенотопність та низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення.

Умови місцезростання: Степи; частіше на суглинистих, камянистих, супіщаних та солонцюватих чорноземах та відшаруваннях карбонатних порід. Геліофіт, ксерофіт, субксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Напіврозетковий полікарпік 0,3–0,5 (1) м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, густо опушене шорсткими, довгими, простими волосками, сизе. Листки розеткові двічі або тричі пірчастороздільні, з довгастими зубчастими долями. Квітки білі, зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій). Плід — нерозкривний двочленний стручечок; верхній членик гоструватий, горбисто-зморшкуватий, 7–9 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у червні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно проводити моніторинг за станом популяцій, культивувати у ботанічних садах та реінтродукувати в природні екотопи. Охороняється у відділенні «Хомутовський степ» Українського степового ПЗ. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, розорювання схилів та степів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Вітамінне, декоративне, кормове, їстівне.

Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Кондра- тюк, Бурда, Остапко, 1985; Халилов, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993.