Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Ложечниця піренейська Cochlearia pyrenaica DC. (incl. C. polonica auct. non E.Froehl.)

Cochlearia pyrenaica DC. (incl. C. polonica auct. non E.Froehl.)

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Унікальна реліктова популяція гірського виду в рівнинних умовах Сх. Європи за межами основного ареалу. Має важливе значення для подальших філогеографічних і таксономічних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середня та Атлантична Європа (переважно гори). В Україні відомий з єдиного локалітету на пн.-зх. Поділлі у верхів’ях р. Зх. Буг. Адм. регіон: Лв.

 

Cochlearia pyrenaica DC. (incl. C. polonica auct. non E.Froehl.)Чисельність та структура популяцій: Єдина малочисельна популяція у Колтівській улоговині між сс. Колтів і Верхобуж Золочівського р-ну: 150–250 вегетуючих особин різного віку (крім ювенільних) й 30–100 генеративних. Чисельність генеративних ос. істотно змінюється від року до року. У випадках штучного руйнування дернини, яку утворюють мезофітні лучні злаки, відбувається формування локальних скупчень виду з високою чисельністю.

Причини зміни чисельності: Біологічні особливості (тривалий, до 3–5 років, розвиток вегетативних особин, які після цвітіння й плодоношення відмирають) зумовлюють стенотопність і низьку конкурентну здатність виду в умовах експансії злаків, що утворюють потужну дернину, яка обмежує можливості природного поновлення виду.

Умови місцезростання: Мезофітизовані унаслідок осушення боліт лучні угруповання союзу Magnocaricion elatae (підсоюз Caricenion rostratae). Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Голий трав’яний напіврозетковий багаторічний монокарпік, 15–35 см заввишки. Стебло галузиться від основи. Листки розеткові — довгочерешкові, трикутнояйцеподібні, круглясті або ниркоподібні, при основі серцеподібні, по краю цілісні або хвилясті; стеблові — короткочерешкові або сидячі (верхні) від трикутно-яйцеподібних з серцеподібною основою і заокруленозубчастих по краю до майже цілісних або трохи надрізаних (верхні). Квітки білі, зібрані в прості китиці, спочатку густі, пізніше видовжені. Плід голий розкривний еліптичний стручечок. Цвіте від квітня до серпня, максимум цвітіння — наприкінці квітня; плодоносить у травні–вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Локалітет знаходиться на території ландшафтного заказника «Верхобузькі болота» (Львівська обл.). Необхідним є моніторинг популяції, створення НПП «Північне Поділля», що сприятиме організації менеджменту болотних екосистем. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення гідрологічного режиму, заліснення території.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Вітамінне, жироолійне, лікарське, харчове.

Джерело: Основні джерела інформації Екофлора України, 2007; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Cieślak, Ronikier, Koch, 2007; Flora Europaea, 1993; Kochjarová, Valachovič, Bureš, Mráz, 2006;