Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Шиверекія подільська Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. (incl. S. mutabilis (M.Alexeenko) M.Alexeenko; S. monticola M.Alexeenko subsp. mutabilis M.Alexeenko)

Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. (incl. S. mutabilis (M.Alexeenko) M.Alexeenko; S. monticola M.Alexeenko subsp. mutabilis M.Alexeenko)

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Румунія (Добруджа), Росія (центральні р-ни Сх.Європейської рівнини, Урал). В Україні: Зх. Лісостеп (Товтри, Придністров’я), Степ (зрідка). Адм. регіон: Ів, Тр, Чц, Хм, Дц, Лг, Од.

 

Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. (incl. S. mutabilis (M.Alexeenko) M.Alexeenko; S. monticola M.Alexeenko subsp. mutabilis M.Alexeenko)Чисельність та структура популяцій: У Зх. Лісостепу локальні популяції налічують тисячі особин; чисельність стабільна. Аналогічна популяція в Одеській обл. У Донецькій обл. популяція малочисельна, займає дуже малу площу, стан популяції у Луганській обл. невідомий.

Причини зміни чисельності: Руйнування екотопів внаслідок добування вапняків, низька конкурентна здатність виду.

Умови місцезростання: Кам’янисті вапнякові та черепашкові (в Одеській обл.) відшарування та осипища, скелі, крейдяні схили. У Правобережному Лісостепу та в Одеській обл. росте переважно на рендзинах та осипищах в угрупованнях порядку AlyssoSedetalia, зрідка — кл. Asplenietea trichomanis та Festuco-Brometea. У Донецькій та Луганській обл. — у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea, у разі збільшення кількості щільнодернинних злаків зникає. Ксерофіт, карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–20 см заввишки, густо опушена сіруватими зірчастими волосками, з багатоголовчастим кореневищем; утворює дернини. Стебло висхідне, розгалужене, при основі з розеткою видовженооберненоовальних листків. Стеблові листки видовжено-яйцеподібні або яйцеподібні, з дрібними зубчиками, сидячі, розеткові листки — черешкові, від лопатчастих до ланцетних. Квітки білі, дрібні, утворюють китицю 6–8 см завдовжки. Плід яйцеподібний або майже кулястий опушений стручечок 2–5 мм завдовжки. Цвіте у квітні–червні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включено до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється в ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри», РЛП «Дністровський каньйон», заказнику «Мар’їна гора» в Артемівському р-ні Донецької обл. Необхідно контролювати стан популяцій та створювати нові заказники. Заборонено видобування крейди, вапняків і черепашників у місцях виростання виду, порушення оселищ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Джерело: Основні джерела інформації Бондаренко, 2009; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Екофлора України, 2007; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Ткаченко, Дубовик, 1986; ЧКУ, 1996.