Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Кулівниця вузькопелюсткова Globularia trichosantha Fisch. et C.A.Mey.

Globularia trichosantha Fisch. et C.A.Mey.

Таксономічна належність: Родина Кулівницеві — Globulariaceae (Veronicaceae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Реліктовий вид на пн. межі поширення, єдиний представник родини в Україні.

Ареал виду та його поширення в Україні: Балканський п-в, Мала Азія, Закавказзя, Зх. та Центральний Кавказ. В Україні — Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.

 

Globularia trichosantha Fisch. et C.A.Mey.Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька досить віддалених локальних популяцій, невеликих щільних куртин по кілька десятків квадратних метрів, частина яких, мабуть, втрачена. Структура популяцій не вивчена.

Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда на межі степової рослинності та кам’янистих відслонень, слабка конкурентна здатність, освоєння територій, надмірне випасання в минулому, заліснення схилів.

Умови місцезростання: Щебенисті відслонення, степові угруповання з пониженою ценотичною конкуренцією на погано розвинених чорноземних ґрунтах. Ценози відносяться до кл. Festuco-Brometea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 10–30 см заввишки. Кореневища дерев’янисті, каудексові, на яких формуються пагони, що укорініються. Стебла напіврозеткові. Листки прикореневої розетки еліптичні (до 3 см завдовжки, 1 см завширшки), зверху притуплені, на кінці з 3 зубчиками. Стеблові листки ланцетні, загострені. Квітки зібрані в поодинокі кулясті голівки. Віночок голубий, з довгою трубочкою та двогубим відгином. Плід однонасінний горішок. Цвіте в червні, плодоносить у липні–серпні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Байдарському заказнику загальнодержавного значення, у пам’ятках природи «Агармиський ліс» та «Ак-Кая». Заборонено порушення місць зростання, терасування та заліснення схилів, збирання рослин та гербаризація.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації Определитель высших растений Крыма, 1972; Флора Европейской части СССР, 1981; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985.