Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Ломикамінь переломниковий Saxifraga androsacea L.

Saxifraga androsacea L. 

Таксономічна належність: Родина Ломикаменеві — Saxifragaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Реліктовий вид з ди’зюнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський високогірний вид, диз’юнктивно поширений у високогір’ї Середньої та Пд. Європи, також Сибіру. В Україні — Карпати, Свидовець (г. Близниця), Чорногора (г. Петрос) та Чивчин. Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

 

Saxifraga androsacea L.Чисельність та структура популяцій: Популяції мають невеликі розміри, переважно неповночленні вікові спектри, без ювенільних та імматурних рослин. Щільність популяцій — 5–10 (25) парціальних кущів на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Обмеженість відповідних субстратів, можливо, господарська діяльність людини.

Умови місцезростання: Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1700–2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно у розщелинах скель, на відслоненнях та осипах, в асоціаціях Achilleo (schurii)-Dryadetum й Festucetum pictae (кл. Carici rupestris-Kobresietea bellardii, Salicetea herbaceae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Дернинний напівкущик з інтенсивно галузистими, короткими й довгими, переважно висхідними кореневищами, мичкуватою кореневою системою та безрозетковими надземними пагонами 5–10 см заввишки. Вегетативні пагони висхідні чи лежачі, густо вкриті рештками відмерлих листків та живими листками, короткочерешковими, з клиноподібно-лопаткоподібними пластинками, на верхівці дрібнозубчастими. Репродуктивні пагони прямостоячі, розсіяно улиснені сидячими дрібними лінійними листками, закінчуються 1–4-квітковими щитками білих квіток. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується переважно вегетативно, рідше насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг за популяціями виду, принаймні на Свидовці. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтоформуюче, протиерозійне.

Джерело: Основні джерела інформації Карпатські сторінки «Червоної книги України», 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Ма- линовський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996;Чернявська, 1998; Чопик, 1976.