Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Мачок жовтий Glaucium flavum Crantz (G. luteum Scop.)

Glaucium flavum Crantz (G. luteum Scop.)

Таксономічна належність: Родина Макові — Papaveraceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Європейсько-середземноморський вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Узбережжя Атлантичної Європи, Середземномор’я, Мала Азія, Крим, Кавказ. В Україні — узбережжя Чорного та Азовського морів. Наводилося кілька місцезростань в Буковинських Карпатах (як адвентивний елемент), але вони не підтверджені. Адм. регіони: Дц, Кр.

 

Glaucium flavum Crantz (G. luteum Scop.)Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні з дифузною просторовою структурою. Чисельність особин в популяціях незначна (50–150 екземплярів). Віковий спектр правосторонній, максимум припадає на генеративну фазу.

Причини зміни чисельності: Природні: стенотопність та вузька екологічна амплітуда, низька схожість насіння; та антропогенні: руйнування екотопів під час укріплення берегів, рекреаційне навантаження, збирання лікарської сировини.

Умови місцезростання: Приморські піски та галечники, зрідка вапнякові скелі та кам’янисто-щебенисті схили (у складі угруповань кл. Cakiletea maritimae, Euphorbietalia peplidis) зі змінним рівнем зволоження. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Одно-, дво- або багаторічна трав’яна рослина 20–50 см заввишки, напіврозеткова, із стрижневим коренем. Стебло сизе. Листки сизі, перистонадрізані, нижні стеблові та прикореневі — густо опушені. Квітки великі, жовті, з 4 пелюстками. Плід видовжена (до 25 см), стручкоподібна коробочка з білуватими горбочками. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Казантипському, Опукському, Карадазькому та Ялтинському гірськолісовому ПЗ, та Тарханкутському НПП. Доцільно виділити нові заповідні території у прибережній смузі між містами Євпаторією та Саками. Рекомендується вирощування у ботанічних садах, дотримання заповідного режиму. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань, забудову прибережних смуг, випас тварин та інтенсивну рекреацію.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зрідка в культурі у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення: Лікарське, декоративне.

Джерело: Основні джерела інформації Дубовик, 2005; Екофлора України, 2004; Новосад, 1992; Определитель высших растений Крыма, 1972; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980.