Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Борщівник лігустиколистий Heracleum ligusticifolium M.Bieb.

Heracleum ligusticifolium M.Bieb.

Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вузьколокальний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Україна, Кримські гори: яйла, прияйлинські осипи та тріщинуваті останці. Адм. регіон: Кр.

 

Heracleum ligusticifolium M.Bieb.Чисельність та структура популяцій: Відомо більше тридцяти малочисельних локальних місцезнаходжень від Байдарської яйли до Карабі-яйли. Кількість особин в популяціях достатньо стабільна, що підтверджується повторними спостереженнями.

Причини зміни чисельності: Зміни клімату, засухи в період цвітіння та плодоношення, відсутність ніші регенерації.

Умови місцезростання: Вапнякові кам’янисті, вивітрені поверхні та осипи на висоті 600 м н.р.м. і вище. Входить до складу угруповань кл. Thlaspietea rotundifolii (порядок Thlaspietalia rotundifolii). Хазмофіт, гляреофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічник з веретеноподібним кореневищем. Стебло 40–80 см заввишки, гіллясте від основи, червонувате, глибоко борозчате, м’яко опушене. Листки складні, в контурі яйцеподібне з 2–3 пар майже округлих сегментів, нижні на довгих черешках, верхні сидячі. Зонтики 12–15 променеві, промені м’яко і довго відстовбурчено опушені, листочків обгортки немає, обгорточка з 2–3 дрібних, лінійних листочків, квітки білі, крайові збільшені, 5–6 мм завдовжки, дволопатеві, пиляки оливкові, плід еліптичний, 9–10 мм завдовжки і 5–6 мм завширшки, вкритий рідкими тонкими волосками. Цвіте і плодоносить в червні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у складі угруповань на територіях Ялтинського гірсько-лісового і Кримського ПЗ. Необхідно організувати моніторинг стану популяцій та інтродукцію на ділянки природної флори в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, противоерозійне, ґрунтозахисне.

Джерело: Основні джерела інформації Флора Восточной Европы, 2004; Флора СССР, 1951.