Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Прангос трироздільний Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn (Cachrys trifida Mill.)

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn (Cachrys trifida Mill.)

Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Гірський субсередземноморський вид, що має диз’юнктивний ареал і знаходиться на пн. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується трьома диз’юнктивними ексклавами: Балканський, Кримський та пн. Понтійський (Ростовська обл., Росія). В Україні — спорадично у верхньому поясі центральної частини пд. та пн. макросхилів Головної гряди Кримських гір. Адм. регіон: Кр.

 

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn (Cachrys trifida Mill.)Чисельність та структура популяцій: Відомо біля десяти невеликих (до 1 га) локалітетів, приурочених до окремих гірських вершин. Інколи вид виступає як співдомінант. У межах локалітету відновлення більшменш задовільне, але локалітети не розширюються. Структура популяцій не відома.

Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, низька чисельність популяцій, недостатнє природне відновлення, зривання рослин на букети.

Умови місцезростання: Кам’янисті добре інсольовані пд. схили верхнього лісового поясу (700–1200 м н. р. м.). Бурі та дерново-карбонатні ґрунти на юрських вапняках. Угруповання гірських соснових світлих лісів (кл. Erico-Pinetea) лучних гірських степів (кл. Festuco-Brometea), узлісь (кл. Trifolio-Geranietea). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна, гола рослина 70–120 см заввишки. Прикореневі листки довгочерешкові, тричі розсічені на довгі ниткоподібні або волосоподібні частки, що зумовлює ажурність, декоративність рослини. Суцвіття — великі складні зонтики на кінцях гілок, верхівковий зонтик (діаметр 6–8 см) більший за інші. Квітки жовті, дрібні. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у червні– липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червоного списку. Необхідно здійснити картографування популяцій, дослідити їх структуру, динаміку та характер відновлення. Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському ПЗ, «Байдарському» заказнику загальнодержавного значення. Заборонено порушення умов зростання, збирання та викопування рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічних садах ім. О.В. Фоміна та Нікітському — ННЦ УААН.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ценозоформуюче.

Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1953; Каталог редких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, 1975; Крюкова, Лукс, Привалова, 1980; Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, 1983; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов,