Природно-заповідний фонд Полтавської області

Banners

GISMETEO: Погода по г.Полтава

Румія критмолиста Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol. (Cachrys taurica M.Bieb. 1808, non Willd. 1801; Rumia taurica Hoffm.; Sanicula crithmifolia Willd.; Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolff; T. taurica (Hoffm.) Schmalh.)

Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol. (Cachrys taurica M.Bieb. 1808, non Willd. 1801; Rumia taurica Hoffm.; Sanicula crithmifolia Willd.; Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolff; T. taurica (Hoffm.) Schmalh.)

Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Ендемічний рід.

Ареал виду та його поширення в Україні: Передгір’я та Пд. берег Криму (кримський ендемік). Адм. регіон: Кр.

 

Rumia crithmifolia (Willd.) Koso-Pol. (Cachrys taurica M.Bieb. 1808, non Willd. 1801; Rumia taurica Hoffm.; Sanicula crithmifolia Willd.; Trinia crithmifolia (Willd.) H.Wolff; T. taurica (Hoffm.) Schmalh.)Чисельність та структура популяцій: Популяції повночленні, але кількість особин на 1 м2 невисока (до 3–4 екземплярів).

Причини зміни чисельності: Надмірне випасання худоби, витоптування, випалювання сухої трави, висока стенотопність та слабка конкурентна здатність виду.

Умови місцезростання: Степові кам'янисті, нерідко вапнякові схили. переважно в угрупованнях кл. FestucoBrometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав'яна монокарпічна рослина з 2–4-річним циклом розвитку, до 50 см заввишки, з вертикальним потовщеним коренем, шийка якого вкрита волокнистими бурими рештками відмерлих листків і прямим, тонким, дрібно-ребристим, майже від основи розгалуженим стеблом з довгими черговими, рідше супротивними, косо-висхідними гілками. Листки, як і стебло, голі; прикореневі листки численні, в обрисі трикутні, черешкові, з розширеними піхвами, двічі пірчасто розсічені, з вузькими, лінійними, загостреними кінцевими сегментами; стеблові — коротші, просто пірчасті, з коротшими частками. Зонтики 2–11променеві; обгортка відсутня, обгорточки з п’яти ланцетоподібно-лінійних, гострих, трав’яних, з країв плівчастих листочків, які майже дорівнюють зонтичку. Зонтички 3–5квіткові, квітконіжки короткі. Квітки одностатеві (рослини дводомні). Плоди майже кулясті, близько 4–5 мм в діаметрі, мерикарпії (напівплодики) з п'ятьма товстими, губчастими, звивисто складчастими ребрами і великими поодинокими ефіроолійними канальцями між ребрами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірськолісовому ПЗ, ряді заказників Криму. Необхідно виявити всі можливі місцезростання виду і контролювати стан популяцій. Рекомендується вирощувати у ботанічних садах. Заборонено випалювання, витоптування (стравлювання) худобою, порушення місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ефіроолійне, ґрунтотвірне.

Джерело: Основні джерела інформації Вульф, 1958; Федорончук, 1983; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980.